Behandlingar

 

HA ETT BOTOX PARTY

 

Du samlar ihop minst 5 vänner

som vill habehandling med botox.

Du kontaktar mig föratt komma

överens om passande dag och tid

så kommer jag och behandlar er.

 

Orolig kring säkerhet?

Jag är legitimerad och

certifierad sjuksköterska

med ansvarsförsäkring.

Jag arbetar enbart med

CE-märkta produkter med högsta

säkerheten. 

 

Som tack för din insats

får du 5-10% av försäljningen

att använda till din egen behandling.

 

BEHANDLINGAR

 

 

Injektionsbehandling är ett bra alternativ till kirurgi för dig som bl.a. söker en effektiv rynkbehandling eller ansiktskonturering utan kirurgiska ingrepp. Vi har erfarenhet inom området och vi arbetar endast med erkända och väldokumenterade produkter.


Injektionsbehandlingar hör till det snabbast växande området inom estetisk kirurgi eftersom behandlingen är säker, snabb och effektiv samtidigt som det i de flesta fall är ingen eller relativt kort återhämtning. Injektionerna kan utföras i olika steg för att uppnå önskat resultat


Derma Inject Beauty erbjuder ett antal olika injektions-

behandlingar för olika användningsområden.

Vid ett konsultationsbesök görs en personlig bedömning

och vi ger rekommendation för det behandlingsalternativ

som passar dig bäst.


 

FAKTA OM BOTOX

 

 

De fyra mest kända läkemedlen med den aktiva substansen botulinumtoxin typ A är Botox som används inom medicinsk behandling och Vistabel, Azzalure och Dysport som används inom estetisk behandling.

 

Det finns idag ingen vetenskaplig studie eller forskning som påvisar några långsiktiga effekter av upprepade injektionsbehandlingar. Vissa läkare och forskare har påpekat att man inte med säkerhet kan veta om det finns några långvariga effekter på det centrala nervsystemet och kroppen med användning av botulinumtoxin typ A, även om man hitintills inte kunnat visa på några.

 

Mängden botulinumtoxin som används vid estetisk behandling är extremt liten, miljarddelar av ett milligram.

 

 

OÖNSKADE VECK

 

är orsakade av:

 

     - upprepade ansiktsuttryck


     - minskad produktion av kollagen och elastin


     - åldersrelaterad fettreduktion i ansiktet